s dF (J- BESLISSING. - J-3 G-'" /s- z -A'j &>- yi^lt,!!, IT>, ZÏ e~ Zsi '2^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s. - <a<Ts - -=-e- - "T 17 <"c 4*. *3^<" y ■^&e'Z-*z*r ^7^ - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cLuLv^ v/V' 14" - l - ft. l'hvu^l ^r£vUlt- AANMERKINGEN. C - .- CC^Lsis<*v-j/3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 100