Myz, BESLISSING &ywjlJdLJUA-^. y*- vV \i- iqd Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4. /-/-*//•- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. /- Z - /Vt, AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 106