T 1 l' ^yV- X B E S L I S S I N G -*GG -v 1/ Gif V^V V-l- viv" vA/' U>- j //s~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. zt--£ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 0^? J--/ -2^ IAd ChiX-i^M IVW-MTVl. AANMERKINGEN. 0(X^l/V*OW-C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 108