m 59 5- Bouwvergunningen 273.279» 280, 281, 282, 285, 286,289. Bouwvergunningen 283.288, 29O, 291, 292, 293» 295» Bouwergunningen 269,276, 295 en 296. Bouwvergunning 298. BRAM) WEER Benoeming C.J.v.Dam tot Commandeur te Soesterberg. Doorverbinding telefoon Commandant Brandweer. Soesterberg. Ontslag J.Stalenhoef als brandmeester, vacature lijft onver vuld Verkoop overtollige magazijngoederen brandweer. Plaatsing van drie brandkranen. Ontslag A.Mulder als brandmeester. Benoeming A.Koudijs als brandmeester in vacature Mulder. Machtiging Brandraadaankoop 30 waterdichte jassen. Ontslag E.J.van der Elier, als Commandant Brandweer. Verzoek Brandweer, aanwezig zijn van leden der brandweer, werkzaam ter Secretarie bij branden. Benoeming W.Groart tot commandant Brandweer COLLECTEN. J.Boltinicirculeeren inteekenlijsten ten behoeve voorstel lingen O.L.Scholen. Landbouwkolonisatie en Inwendige Zending. Gewapende Dienst. Stichting tehuis voor alleenstaande Blinden te Wolfhezen Vereeniging t/h oprichten van arbeidskolonies voor Tuberculose lijders te 's-Hage. Bond van Gepasporteerde Israëlitische Militairen Leger des Heils. Propaganda Commissie voor het Drentsche Veenkind. Bestuur der Ver. Het Vaderland getrouw te R'dam. Soester Accordeon-vereeniging "Excelcior"ten behoeve stormramp. Voetbal en Athletiekclub "Soest" ten behoeve kinderfeest. Bestuur Volks onder-wijs Mannenzangvereeniging "Apollo" ten bate slachtoffers stormramp. J.M.v.den Oord ten bate van S.A.N.T.O.S. W.v.d.Leeden, ten bate van de Mannenzangvereeniging "Apollo" J.H.Einke, voor het aankoopen van een paard. Vereeniging tot werkverschaffing aan Hulpbehoevende blinden. Hed.Vereeniging"Het roode Kruisï 1200. 1218. 1247. 1274. 53. 83. 182. 521,908. 521,639. 653. 707. 966. 1051,1171, 1227. 1226 1227. 6 15. 85. 126. 155. 205. 256.407.427. 850.1098. 283. 473. 572. 573- 594. 596. 661. 640. 699.719. 728. 748.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 10