t B E S L I S S I N 7 I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 7 '2^*^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J V*-n s?zf -T-/~ J J~ -^a y-y - <J~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 116