NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders T- No. Ml van de der op dag, den V 192 Tegenwoordig de heeren:^ Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19tj worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ..I..3.1L van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 120