{y BESLISSING. \h~\- xl- /V-. - f V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. p 2* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. vLN-vGy| -cLX ik^Lcct^-^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 122