NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. I I van de der op dag, den 192/^ Tegenwoordig de heeren Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ./3 3 tot en motvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° aanwezig is ter vergadering De Secretaris, De Burgemeester, C eClA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 124