7' BESLISSING WL IJ 4L 0- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - V", v v Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. •Jij' iiöi- j I -wtd. AANMERKINGEN. \Af 12-- l - X L-L-^lb 4 Z'aJcü2*yC L - l~ - - /-/ (7 kS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 132