mc Jyl ,-c BESLISSING. s vii-X- O, (Xt^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - 7Z J~-/- zé Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I cJ^julL^^ Jf- x- i- zy. tS/^ÜAAJC Lo^Lt^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 134