BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD -té-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 135