vV t,J BESLISSING vv' i/fc- i - ix. lV" - x- XL <»L^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <L- z^s^.^, ^zz-z-ï-^si, ■Cl '**-* **S/ -r«. ,*«- -^a- »^fc<N Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. viU dixSiu Wu liCw- 1^ tvfdxrXv-iN, cL^S £t/^t(xcLvvt^ vV XI- I- x. '^ivh aAvCaLl cXCLt^ k-*" (x|d-etLL_^ GV £- i - h/£_ Cis*,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 136