NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. I 3 van de der op /v-V o dag, den -«192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den US 'Uzé'& K-t it-it' 19 IJ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers L Tf tot en met vi.^ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn" is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 140