NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 14. van de der op dag, den 192 /y? Tegenwoordig de heeren:^- Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de- volgnummer^ vi k tnt ~n nift van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, 42

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 148