ITT ~s 4 BESLISSING. <~y~r £-<r -y v 2v - -/'A, ■tyh Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4' A./c<xtiwL 3tn4v|5/t#XvLi^cvl^. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 150