NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 1/T. van de der op dag, den i.-^£2 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den -19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers jA.f tot en met lib van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 158