Machtiging aanbrengen ondergeschikte redactiewijzigingen in besluiten tot wijziging der gemeente-begrooting. Tijdelijke kasgeldleening f 100.000,- a 4J2 met Raiffeisenbank. Controle over financieele administratie aan Verificatiebureau* Vereeniging Ned.Gemeenten. Rapport Gern.Ontvanger inzake opmerkingen van den accountant over de gem.rekening 1926. Aanbieding gemeente- en bedrijfsbegrooting 1928. Behandelde bouwpremies in vorige dienstjaren DRANKWET P.E.Steur. Plaatsing naam op lijst art.13 Drankwet. J.C.Brouwer. Plaatsing naam op lijst art.13 Drank-vet. S.J.H.C.Kuijperverzoek vergunning. E.J.van Lint, wijziging vergunningsakte. S.v.d.Suilen, wijziging vergunningsakte Joh?. Kuijpers, intrekking verlof. Verg. Vrijzinnig Godsdienstigenverzoek verlof G.Middelman Jr.verzoek vergunning. Benoeming Mr.Th.E.Raedt tot schatter vergunningsrecht. Joh. van Kooijverzoek vergunning J.Th.Dolmansverzoek verlof. J.Th.Dolmansverzoek logementsvergunning. D.Radstok, wijziging vergunningsakte. G.Middelman, J.van Kooij. Vaststelling vergunningsrechten 1927/1928 P.Dijkman, wijziging vergunningsakte P.Dijkman, verzoek verlof. S.v.d.Kuilen, verzoek logementsvergunning. W.A.L. 'Couturier, verzoek bevordering vergunning art.5, le lid Drankwet. G.Middelman, verzoek verlof. D.Smit, verzoek verlof. G.Middelman Jr., plaatsing naam 00 lijst art.13 Drankwet. J.^agebeuk.verzoek verlof. Th.J.van der Kleijverzoek vergunning. A.Groenestein, verzoek verlof. Bezwaar aanslag vergunningsrecht J.v.Kooij en J.Stalenhoef J.Kinderdijk, intrekking verlof. Wed.J.3arzilay- van Kampen, intrekking verlof. Mej.W.J.van Arem, verzoek verlof. H.B.Stèpdonk, intrekking verlof. 1155. 1195. 1202.1245. 1246. 1249.1263. 1260. 1. 2. 47.129. 84.140. 98. 141. 173. 253.430. 262. 270.449. 27i.45O.587. 301. 302. 303.393. 304.472. 314.423. 322.391. 323.392. 324.1173. 366. 367.448. 429.529. 471. 497.585. 498. 527.586. 546. 584. 633. 676,751. 882.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 15