V V ^L.- -"7^7 y 9U(^ H/^. BESLISSING. 1^ Cm cLvU**~^ v/V' El- t- b. X öX z-i-ty Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4^*/^ V e S-/- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 7z" -/ -/i AANMERKINGEN. /fat?. 77 /S-/2-3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 162