A NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op ÉA dag, den Tegenwoordig de heeren Secre tAx'\$\^y^A&AA&jZ Afwezig de heer De notulen van de vergadering^van den Z£ LtA.sut*,*~C .j^ t/i/fjuiasL. 19 2^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Ifj tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, (■*1 2-1 C^'z5è:z,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 164