7 i v/V V u li BESLISSING. X /LL-tr^C-uLta^. -V 1 H bh <3 -irtTLx Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. jg^vV>r;^ <S» Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^Z- r /itt. AANMERKINGEN. IA £^C/Lu^Lv-w-« i irvnAA^X^vtv^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 166