Lfc,. 12, ttb "i, cOvA'^t^w BESLISSING. gV- ~i' ix IV v V 'V&- t- V&E Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ~2"~- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. <y z i - /6 c&. f ^yr <fi- - i. uSÈvt, - 3 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 168