H.Oostmngh. intrekking verlof. 883. 5. C.Verschoor, wijziging akte van verlof. 980. 5» C.Top. verzoek verlof. 992.1095. J.Kinderdijk, verzoek verlof. 1048.1186. 2.1245. Bestuur Sociëteit "Soester Kring"afbraak perceel Z.Z.17, waarvoor destijds vergunning is gevraagd. 1172. G.B.Bodewes, verzoek verlof. 1207. ?.12Ó3 2. BIGENDOMMEN A.G.Overmaas hetrverkochte grond aan P.J.A.Rensink. 22. II.V. De Tijdgeest gebruik berm Noordeweg ten behoeve van een 29.95.109. brug. l29. J.Vos aankoop grond Van Lijndenlaan. 50.62.973. .40. B.Nagel, huur perceel grond Sectie H.419.9» 71. L.Faure. huur perceel grond Sectie H.988. 72. G.J.van Vliet, huur perceel grond Sectie H.1802. 73. V.Sukel, huur perceel grond sectie H.935* 74. 430. R,C.Armbestuurerfpacht perceel grond Sectie 0.762/763* 75- Wed.P.Majoorerfpacht perceel grond sectie H.no.1270. 76. 449. P.Hilhorst Rzn. erfpacht perceelen grond sectie A.no.1217 eri 450.587. 1218. P.A.Hilhorst Pzn. erfpacht perceelen grond Sectie A nos.1045» 77.203.248. 1219 en 1220. 78.203.248. 393- N.V.Holl.Hout en Bouwbedrijf, koop perceel grond sectie A. 472. noIO3O. 79- 423. G.J.Ruttenbergkoop perceelen grond sectie G.nos.1807 en 1809 80.211.562. 391. C.Albers - Fruitier, koop perceel grond sectie G.no.3241. 81. 392. J.v. Raaijkoop perceel grond van sectie D.no.lÓ24. 82. 1173. L.J.Th.Bekkersin gebruik geven grond voor plaatsing kiosk. W.F.Selderbeek, in gebruik geven grond voor plaatsing benzine 123.819. pomp 124.359. 448. G.Bleeksma, in gebruik geven grond voor plaatsing consumptie 529- tent 145. Wed.P.Majoorkoop perceel grond sectie H.no.1270. 881. 585. Staat verschuldigde erfpachtscanons voor 1927. 180. H.A.V.'.Lüschen, verleenen uitweg op Anna Paulownalaan. 196.235.280. 586. H.Oostingh. vergunning plaatsen stoelen op gemeentelijk trot toir. 209. Onthouden goedkeuring Ged.Staten, grondverkoop aan P.A.Enden- Tr di ik. Verkoop en verhuur grond aan P.A.Endendijk. (210. 2Ó0 751. H.J.Dolfin.wijziging te storten bedrag voor trottoir-aanleg. 261. Wed.v.Garderen en A.Malcorpsverleenen uitweg A.Paulownalaan. 284.296.34i. 727.1201. i tJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 16