NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders 19 J/J No. van de der op dag, den 192/T. Tegenwoordig de heeren: /c&4 Secretaris: Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 4 cV^7 &~a^iA worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met .24)1 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° 24> is ter vergadering aanwezig Wa~. De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 172