T' *"7 \7^ 2. Ijv BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. A> -bgfc. - 7' Mj TZA&gyjt: ^=tr> 7 Z^Zf &£AZa4&Ksiy ^Zz*7*c - cïZïf! JZ*Z-^r*é «fe^- Z3 f5^. tfu A <^-Az$z%rz4*^iZ£* Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. sy'-Sif I s*., **k~ Z%. cr'jr^ïtHj. st -■ ïé<^>>r-^a> - *-* -Sst ^/^£2z<-+ y^£^'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 175