r 7/hHJ- -3 1l BESLISSING. X U--L -«17 -N 'XJLt. c-i^i cXXt-L£- V a/ \A' ,4w AANMERKINGEN. !f' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^7 ^1 f jvV -^A. CLlcXvi^ J.J -/> - SJ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cOx^VV-t--|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 178