Uitbetaling koopsom grond. J.Mets en restitutie waarborgsom.. Vaststelling suppl.staat verschuldigde erfpachtcanons 1927. A.O.Dammers inzake bestemming perceel grond sectie D.no.lóOl als fabrieksterrein. Sommatie intrekking vergunning doorgang schutting Lüschen. li.Roos, weghalen van zand achter het kerkhof. KrJ.H.v.Doorne heeft zich vergist bij bespreking uitweg Lü schen. Rechtskundig advies Mr.Beunke uitweg Lüschen. Verzekering gebouwen gasbedrijf. Verpachting jachtrecht op gemeentegronden. L.Vervat, verzoek vergunning plaatsing benzine-installatie op gemeente grond. Afvoer water wegens demping sloot a/d Dorresteinweg (klacht Le euwenkamp S.Dijkstra, uitkoop erfpacht. Besluit verhuur van gronden in 1927» J.v.Klooster uitstel verplichting bebouwing perceel Birkstr/ Soesterbergschestr H.v.d.Hoorn, erfpacht perceel Sectie E. no. 1584 ged. De Besten, Overeem, <7isch en Stalenhoef verhuur van grond. Mevr.Droste-Vilmans namens Mevr.Thijsen, koop van grond. S.de Zoete koop van grond. -.Couturier, koop van grond. A.v.Hof slot, Gr.^eijerse en "'ed.C.v. l.Breemerruiling van grond Klein en de Kruyff, koop van grond. J.Oroenhuyseuitkoop erfpacht. A.Vos, verhuur politiewoning aan de Veenhuizerstraat Besluit in erfpacht geven van grond aan J.Groenhuizen,H de Zoete en G.v.d. Hoef. Intrekking raadsbesluit verhuur grond aan de Sportvereeniging "De Ploeg" ingaande 1 Jan.1928. Aanbod verzekering eigendom tegen stormschade. Verkoop van een keet aan de «Ved.Seezink. J.van Manen vraagt een gemeente-woning te mogen huren. A.G. den Besten en T.Overeem verzoeken de huur van grond te doen ingaan op 1 ÏTov.1927» Manus van Klooster, verhuur van grond; intrekking besluit erfpacht Vaststelling suppl. staat verschuldigde erfpachtscanons. E.Hilhorst, huur perceel grond sectie H.no. 1691. C.y.Rouwendaalerfoacht oerceel grond Sectie H.no.3030/4119/ o 4120. H.C.Rohlman, erfpacht perceel grond Sectie H.no.1084/1979 292. 297. 299. 312. 331. 334. 340.408.412. 360. 42i.565.57C. 501. 518.534. 528. 552. 557.636.673. 558' 559- 560. 561. 563.568.609. 566 567.. 638. 689. 702. 706. 718. 724. 731. 732. 79O.llO9.i27l- 820. 823. 824.939. 825.939.ll62.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 17