NOTULEN GEMEENTE SOEST No. l/fi. Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op dag, den Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer 192^. De notulen van de vergadering van den (P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ZO.tL tot en met Zll van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn" is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 180