7> 7 BESLISSING A r -"^ _r- - J (X vA vt-l- j. ^Ve^-w 2/ -/-/f 7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s'-t-t+t, -c ^c/j fe -z-Al-j* 1 i -£-c-*^+-i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J^Z-r" /S -J- AANMERKINGEN. ^z. 2- J aA?2J -2- /ZZ 'Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 182