NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op dag, den S? Tegenwoordig de heeren Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den -19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Z/Z tot en met ZJ.S van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° Z/2> is ter vergadering aanwezig/f Cf. r. cLc->- Vir-vi cIjl De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 186