BESLISSING. •*~7S'S Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Sy-Z e. Sf-ZS* /Sfei-ie S^*: X^7 X-TtX xL X>*i- r v, fr, *j/ <1z4a~*u 7 i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. v^vtv*.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 188