NOTULEN GEMEENTE SOEST A\ r Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. XJ1 van de der op s 3 dag, den y C 192 >2/. Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering^ van den iko^ZV 19- worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Zki> tot en met lijf van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig retaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 190