•Jr ij-i-il. Jr- t-V ii. BESLISSING. ~7 (x|claiw^ V/V' A- M>- AANMERKINGEN. a -1 - ?>r. 4' mcLuXvh,! x^t^y* b k). ^Z»c Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <3^c. ~y>- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ■JU.. - O/ £XX^/"'VK£t'Vv«~ ^CcJu^. ^Z-- i - X - J crvi-vvw^. cOxXuvü

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 192