H 1 ~7 X. J 1 BESLISSING. w^7 1* \Ai' ui Lx TCT^wmA". v. 1/ a -1 - s". 1-^ v^V - 1H. ye /-/- V-/- [?- cJ^.Jl <j-l- Vj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 27* A 'tstCf - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iL^ii V^-/2-1 AANMERKINGEN. j J irfdXG' J6| J/wut-Gj, ln/a rvu-<^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 194