NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders (2\. 'Tb <3V v( No. 1 I van de der op dag, den wl 192' Tegenwoordig de heeren TXv- SecretarisxiCi?tr^ Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den kf 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers TT-S** tot en met 1.5.&van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, iT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 198