Aanschrijving Ged.Staten, verkoop van boomen met bestemming tot velling. Afstand grond door de ChrVereeniging "Buitenzorg" ELECTRICITEIT. Invoering vastrechttarief gebruik electrisclie stroom. GASBEDRIJF-EE -VOORZIEÏEQTG. Kosten aansluiting gem.woningen voor rekening der gemeente. Opdracht levering Drukaanwijzer aan Hij.ter Vervaardiging van Gasmeters Vergunning tot het leggen van gasbuizen in de Rijkswegen. Uitbetaling termijn leggen gasbuizen aan N.V. '/ilson. Uitbetaling eerste gedeelte van 2e termijn aannemingsson leve ring gashouder aan Plaatijzer industrie. ":7.J.Eijlstrabetr.opruiming gasbuizen bij "Ons Belang" Voorstellen Gascomnissiehuurkoop toestellen, verlengen hoofd- buis enz. Aansluiting woningen der Bouwvereenigingen. Aansluiting woningen "Patrimonium" K.Dijkman, sollicitatie betrekking Gasbedrijf. G.van Kooijidem. Vraag 7.v.Eckvergoeding aan aannemers gebouwen gasbedrijf. Vraag 7.v.Eck, beslissing omtrent aansluiting woningen "Goed Honen" Rapport omtrent stichting en kosten bouw woningen Gasbedrijf. Betaling nota C.Pas, ziekengeld en loon. Vaststelling huurprijs woning technisch-ambtenaar Belooning 7.Th.Butselaar voor werkzaamheden bij Gasbedrijf. J.Huigen, vergoeding gebruik steigerhout werkzaamheden Gasbedr, Geen betalingen meer aan Boaz-Bank 'in verband Gasbedrijf. Aanvang levering gas door Amersfoort. Aankoop kantoormeubelen gasbedrijf. J.Doezie, sollicitatie betrekking Gasbedrijf. Vergunning leggen gasbuizen onder de spoorwegen. Verzekering gebouwen Gasbedrijf. Aansluiting woningbouw vereenigingen te Soesterberg. -D.Smit e.a. verzoeken aanleg gasleiding ilieuwesteeg. Dichten van sleuven, gegraven bij gasaanleg. G.A.-^ekking,e.a.verzoek aanleg gasleiding Schoutenkampweg en Ossendamweg. 1241, 1254. 200, 649. 26. 27- 51- 52. 89. 110. 152.164a.375. 493- 153.377.410. 178.522. 194. 194. 201. 201. 215.224.237- 335-376.459. 249. 250.686 251. 254. 264. 265.313.406. 294.418. 345. 349. 360. 369.417. 405.440.1257. 432. 439.547.705'. 1102.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 19