km. ri V f, 1 I r 1 Jy. BESLISSING. c-Cu. ^<dV- X-ti cG~ lk? - XTikvs JU, slc^. si-t. X vA/C. X' <M t^" kV vt-1- yA i/~\~^(\^A. ~-^(a~£s\ {X_AajU^ '(r'-^-*- öc (X^U~\jZ^o jt^v* Ct^ueXxXe cX~ -X-tXv^kfrT "X<X ;v a-^k v.c M e*kt- oLt. t\-Ct^~- .-VovaXi, 4^>-/»-w». gO-x^ /M \AJLxLs 9 g/3 ekkce. ck ■iXx-I k^-e^LvCL yiv-rwcct oG_ *VV. "V-^t>-tkL-vt\_ji_- "Urr^.' A-t. et-v-A - -v\- cCX cLt_ 'Vw ccX^-s _a CL-t- C<_A^*X-< -» - Ck,£x.d^_ 6C£t*^ 1. kK r LyVAfltiL^S. -/La^^voLX" a_ a-v*_ -XotX" i>-(/W-c^X X-c^ó iAvu^ oC«~w öv-<a_cC .-V-lM/n- XZ~ XcXlC^. tAv(X^xi 11 ÜcX -X crvw^Vj Xt- ^-L-v* V ^Cj}-4 «x-o^v-cL-Cv^ ox o-^. cLj^ ^yJlvx -BJL&- oL^irxn_ oLscL&JL o(—c-u-^u. ^v--v-v hLsl ka_a^n.c^ c^kt^LLuw^ ^rv\ cGv. cEe. v-v-f-ui^ o^a^-C^x otexz. (Ajlaxx- -VUfic OxX^u^ccX -i^VEMA tfL cXxX-^XfX. /WA-t^uoCA -C^v-»- X-C {rvvuj^4nA^| cXa_axv^iAm_ •Vi-^i _^&4 «L-«yt. /vt~m_cM !|>4v. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. vk u> i» i - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Ck—^xX/t-VV-* ÜL^tL *s° tS-4~J. (j)^h oce^i^-^ isf -É-ffr-v. 1t- S~-/-6fy//yxA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 200