u. 't rr ^(i r T 1-1- >1-,- >7. f H 0 1 BESLISSING. l hi I U*n n 1 n Avl i ujay. -vaX ^-"vrfUL- q <Pl (Jh iLa 'V4~. i-^j n^—ir-vch/I vV'ï'Le-j sL 4rm. eAx_ c^- xLvt t^jiA us •f '"K-WZ-rt^t &Lo - J XAA-CL^. ^VAs\sV lf\\\ a. IvL-^ ■VtA-vxcl/^ cAx jj CxO^tr^-^A-^v x^-v~-v-xy$A~4_JL (Xm^ \Jiy\ (L/VM, cL.^ C{/\*4g,-G-*— oL-a. cc-x.a_a-^ oLx Ae^vXiLLW^ .(trfc n ib,d-h» £v«. <A_0_ft/-W\^- -^M^VO/vV^ (i cC^'\j\.(XA-.^ 'i-C Xc inK - \rv~\r\-- cA—A/4 y-W ^jjvX/4 oCx C (/-cL-cL-l^ x^/w« ^-via^v^l ov^-ww.^x^Xa-^ -yvu/ C/^/4 ^i^cXh, Lv-LM- XsX&A. X^rvt. ixnrv. - öUnn cAx otu^A. C^C/v v^vs cKjl. xXjZ-JLI*- - UXAXtTVX^ >1»aX xv-vxjLu^ y& (Kyy^*^ c^lAjlJL- cX- -wvt^ (Ajl öLiX-^t^\^ux-»-- U_e öUuT <Ax -\A-y-tA-v4 _x^v4-xAL cAjl VV-ir\Xt/C 0/"V oC^ OvxA/XX-O OuwA-c^ /fc. cit/La, 11^ ^fi_ X C/Vv/L X. Q/X*ul~ {jJLck~ (A-aX" ^yr^AjlJ-Anr s AlO ciLx VvaXx4 c^CAyyyy\J?Jyv^K a.aj2^3 cAL -vu^6-< ■^A^yu^jQ cLl - inr^ - Wtf 1 a a-vx, iaa^ qcxAe^/UJa j^Vi trvvu_, \yy-\r^clj£ \xt >^A^xxA^A -5 cU- -tuiss La. u^-~ U_c -» -vxv-tn. cXl-vv-v-v^--<| wajC 1 flX-^nA. rA. U"%V^xS-(A/\£/^s o^Aaa, -vtt/viai cX^ x\x-<r\Aky~^ ix>-(Lx, V-^WsLXL^ X-H Vul-aj^, oL>4 {HaXi- ^-e^JLoX^, vc^n-oUT aoUx^ :c^r cA-a^ C^h^A-A^j^ ch_o-u-. --^M_X. oOv, ^Vv^X-^ -Vnrtrv Avf Xa^cU, 7tL vteiJU, «JcLf L(XX^-Axv^u^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 4^/* A>~ (^Cyv^^yf l> %y^jU^Ax^ (AAtAU^i X^/cLxxXc^w^ AANMERKINGEN. o/ v/lr i/i-1j.2.2. ^V1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 202