r™^ iT r^ "i" J n (1 5 1 31, CFLjX». ^Lufr. I \)Y BESLISSING. Q - <cp '/tl, h^>X~ ïiuX-LxLt U/tó-lL^ 1/ L> t/V pi- \- u. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -U v.,. jlA ir-uctyt ft, ohxi^VS O/wX" 4VUL At, 1ÉL oLfiX - ©LdyC v-tu» jj twu^i vLe-L-v-c^x aL cG^ A-o-i^sCo^ iL~ xjU^h eA^-L^vt-^ 'Ut/lf-1- cL-~. J^ vtm^. -v\. c*. o^v. c>G~. /v-istL i^LL. Op^^m U~V~v-w%. - 'XJUuAsS cL sf$/ s\As-%ru o(yt V-^W CA-£--$. ^uv» -VV CG-v-v VW^É^^-^V ^V~X/~trX- I-A. Cv tkj/\, -Wv oLi-A^X. Cf^L^K dm r C^JLatA- ct-Ov^l L.oCX TOUU2-1 eCt-v i-v cLqsjjl ji_ tA CU 0 l^J^- 3 0 ^oX^CLy. /XA^-ircoC/T oCe. cA-e L v-L i .^-L-C. iAuU, t^A7t: •cX^ m/| 'i-AoLu-o ,-L^~t/-v_ ct-T -fc-doA^rl-v, X**V) .e. che^a^t- C^Jt- c Cvyt<jL I^Cx^Q. \As-V^cLj-x.j Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. e/tiU- I- iX -***C -V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 210