T 177, o™ 3 I71! 7 1 r '>*~V ,d f O 5 rJ 7 BESLISSING. ■^S. yfc 77. l4t (f- i - j Vtrvu/.B s\as-\ruöC^ ^"Tl "^7t/l> 0*-tk/V\jes& ■y 'VlAlnfvJLj^J^ $A i/V~v-«^wt<. (?Lj^ vjv. Oy.U-(i- l/VlA- AArv-x^-^lu^ ^w*^( sl VM,- -irvvi-Li^iA^ t 'iaas-it\,oLl~ v^\JljLe^uL. dc-t -.i-G, '^vUA^wtv^-vus fljM/TAt4eL jt^ axiMAeL/t JLtA ^U>VA Vu: iL^vX Od uvL-i xrwd^. <Ll -wT"- if, *1"b, tf;., 5"b, 5~h ff, .5" 6 fo, fa, 0 0 o~ Dl. 0»-aA» l. c«-S" 'V-1TV\_ v^- fU, |rvty« yt7 JL^ lA-tt^ yfe (rp j^O.l/T yju^ ^o-<-djL (r^ l.'J/f yjsti*- G[/xz. ^j \ak9~^ /(rv^ve^w 77/4 QubvxzsS o(js\, -G-t^ur^^tvw 'X 0<rvvtAvwvvi>/ C-CvuO /H/TTV-^/^ /HAVVW»M Vi^nrv fe" '/[~&tLsUs$ Ix^-ir-ucE^- G-A.XV L u G^ e_ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <7l:&S-2 6 ^3Vcnt/tv-yv^-Ct/Li*. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cG F y -z - zj- J'- f S -/ j -■ Ci^h-tul/XA^ AANMERKINGEN. (uaoJtf 22 t4. c/M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 212