NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. LX. van de der op dag, den O /fél&'z./ 192^, Tegenwoordig de heeren: -- - Secretaris/Jte Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Tz 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 2T3 tot en met Z/é.sT van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 216