Oe>-^ -'V 'r/- -z* BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. lUS- Aancluiding van den afzender. KORTE INHOUD. SF. - r^- AA <S <^A" <3-53/ ^~y J*/, «„j \WA^^C. Az&A ~~sAs .-*£• z>» v^l. Dagteekening en volgnummer. - 3 S 'TJ^Y .*^v— X «AZs* T?' B- -A^Z.A^-is r -1 —a>*z+*^A -asz^Ai '5'!^3^JU-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 219