7' (7 aP BESLISSING. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4/4 r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^2 2JS- J - A) AANMERKINGEN. Z y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 220