19T NOTULEN GEMEENTE SOEST T Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. Z k. van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: I Secretaris Afwezig de heer Z De notulen van de vergadering van den u- P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers xh(> tot en met X -/ 5~ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 224