7- BESLISSING. -// - yS~~- 6 s.y. zy - S*-* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden: Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -/ -Jy/j y ^2 - - yS' »-»a »^2_ ét£*rv-f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 230