•yy~-*-7 y CV *^7 -</ - 'y -^7 Z" BESLISSING. d, ^2^^^ j? y*. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -Zatu C -74*. **<r --^^j Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J-- i- y *?z,i jj - s - AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 232