7 BESLISSING. I cw^' fl y cu oLuJL l{p\AAujC~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'VJ&. et. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ?z2 - J - /J AANMERKINGEN. cS - - AS S~ J~ -/-/S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 234