vV J x-1. Mfc0 BESLISSING. 2-.^< -v^y* -is J AANMERKINGEN. E tX/i cLu^w*^ y-z-*>, s*- Zn?/IS z&fZ'Sf-tZ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. "a**2cz*^ &S7C* ^Z 2 J Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. OiXti>wiAuuEL ixXm, <r/e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 236