Ontslag /.'-Tolboom als nachtwacht en aanstelling bij Openb.W. GEZONDHEIDSWET Uitkeering aan de Gezondheidscommissie voor 1927. Bijdrage f 430,- aan bestuur Vereeniging bestrijding T.B.C. verpleging G.v.d.Schaft Verslag Gezondheidscommissie over 1926. Begrooting keuringsdienst Utrecht 1927» Rekening en verantwoording Gezondheidscommissie over 1926. Begrooting Gezondheidscommissie voor 1928. Bijdrage f 315» aan bestuur Vereeniging bestrijding T.B.C. A.Tak. Bijdrage f 450,- aan bestuur Vereeniging T.B.C. verpleging Cv.Werkhoven Verpleegkosten echtgenoote van M.Harskamp. Instelling commissie steun aan Ned.Tub.Onbemiddelde standge- nooten. Opname v.F.Bijleveld als gem.patiënt in een inrichting van tuberculoselijders Subsidie aan Vereeniging bestrijding T.B.C. GRONDBEDRIJF. /ijziging beheersverordening Opdracht Kraaykamp samenstelling balans 1926. Inlevering balansen grondbedrijf. Administratie Grondbedrijf opgedragen aan afd.Comptabiliteit Vragen van weth.van den Berg over Grondbedrijf. Herinnering inlevering verslag art.lo Verordening Grondbedrijf Balans 1926 wordt door afd.Comptabiliteit opgemaakt. Reclame H.F. /agenaar- Reisiger voor Grondbedrijf. Voordracht benoeming commissie taxatie als bedoeld in art.7 Verordening Grondbedrijf. Declaratie /.Kr aai kamp voor opmaken balansen Grondbedrijf enz. Ontslag Directeur Grondbedrijf. HINDERWET Th.Bij sterbosch, smederij Korte Brinkweg T.Hartog uitbreiding rijwielfabriek aan den Eigendomweg. Bataafsche Import Mijoprichten benzine-installatie Middel wijkstraat 19 1244.1275. 34. 242. 298. 315. 382. 634. 746. 783. 832. 877. 867. 985.1205. 1237.1267. 133.1138. 165. 2i2.237.252 484. ,488. 857. 495. 827.849.879. 870. 972. 1159. 13. 41.511. 97.163.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 23