Continental Petroleum Cieoprichting benzinebewaarplaats, vJJeedestraat ^6. Bataafsche Import Mijoprichten "benzine-installatie Torenstr.7 Bataafsche Import iiijoprichten benzine-installatie Batenburglaan 15. Ba.J.Leguitoprichten autogarage enz. Utrechtsche Waterleiding I.Ti j oprichten centrifugaalpomp Bataafsche Import Mijoprichten benzine installatie Burg.Gr0thestraat 32. American Petroleum Cieoprichten benzine-installatie Middelwijkstraat 26a. Jhr.K. v.d.Brandeleroprichten benzine-installatie nabij den Veldweg. American Petroleum Cieoprichten benzine-installatie Veenhuizerstraat 13 Mij. Detailverkoop Petroleum, oprichten petroleumbergplaats J.Vervat, oprichten benzine-installatie Veenhuizerstraat. W.Tabernal, verandering inrichting van zijne fabriek. Coöp. Landbouwvereeniging "Soest", uitbreiding van bestaande maalderij J.J.Mets, verzoek wijziging verordening ingevolge de Hinderwet, ten behoeve van de oprichting eener inrichting a/d Korte Brinkweg. Mij. Detailverkoop v.Petroleum "De Automaat", oprichten petro- leumbewaarplaats L.Klerkx, oprichten banketbakkerij a/d Soesterbergschestraat R.K. Coöp.Bakkerij en Verbruiksvereeniging "Des Verkmans Wel vaart, bouwen heete luchtoven. II.V. D.van de Kamps Huizen en Grond Exploitatie Mij, oprichten margarinefabriek. B.Bijma, plaatsing zaagmachine enz.in perceel Eigendomweg 18. J.J.Mets, plaatsing houtbewerkingmachines in perceel Korte Brinkweg 27. Bestuur Chr.Ver.tot oprichting van een sanatorium voor lijders aan T.B.C. te Utrecht, plaatsing 7 electromotoren in perceel Soesterbergsche straat 41. Sinclair Union Petroleum Cie. benzinebewaarplaats Hieuweweg 66. C.Top, plaatsing electromotor in perceel Amersfoortschestraat 4 American Petroleum Cieoprichting benzinebewaarplaats Birkstr. Sectie C.1755. Bataafsche Import Mijoprichting benzinebewaarplaats Soester bergschestraat 68. Sinclair Union Petroleum Cieoprichting benzinebewaarplaats Birkstraat 47. 135.189. 166.287. 175.286. 259.476. 288.422.447 289.356. 355.477.533 357.513.606 358.808.943 415. 478.77i.785 588.694. 589.698. 637.7OI. 645.822.lO99. 668.717. 692.743. 693.784.904 1131. 741.852. 758.905.li3O. 853.979. 1075.1251. 1132. 1133.1259. 1265. LI64.I264. LI65.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 24