r •~i- jsx. m/- L.ib. BESLISSING. J?<?.xé^x "7 l/ xlctuJU^, 0kj!djULuv^ k/V' vO— l ft \M W- u Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. x^xf A^ai L Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 252